Till innehåll på sidan

Webbinarium: Agil utbildning

Välkommen till Cybercampus Sveriges webbinarium om agil utbildning.

Tid: Må 2024-05-20 kl 16.00 - 17.00

Exportera till kalender

 Det råder en brist på kompetens och arbetskraft inom cybersäkerhetsområdet eftersom lärosätena utexaminerar för få ingenjörer och tekniker för att tillgodose efterfrågan. Verksamheten vid Cybercampus Sverige avser höja kapaciteten för yrkesmässig utbildning. Nya cybersäkerhetsutbildningar kan utvecklas i samarbete mellan lärosätena utifrån deras olika expertis.

Under webbinariet tar vi upp

· behov av utbildning hos företag och myndigheter,

· erfarenheter av agil utbildning,

· vad uppdragsutbildningar är och kan vara samt

· förslag på modeller för agil utbildning.

Webbinariet hålls av Gunnar Karlsson, professor på KTH samt Richard Oehme, senior rådgivare cyber- och samhällssäkerhet vid Knowit.

Anmäl dig till webbinariet