Till innehåll på sidan

Demonstration av farorna med nätfiske

Publicerad 2024-04-23

En myndighet besökte Cybercampus Sveriges Hacking Lab. De demonstrerade farorna med nätfiske genom att attackera en smartphone som gav full åtkomst.

Cybercampus Sverige hade nöjet att ta emot representanter från en statlig myndighet i Hacking Lab. Vår forskare, Emre Süren, demonstrerade en attack som innebar att en fullt uppdaterad smartphone komprometterades. Scenariot illustrerade farorna med phishingappar i appbutiker, som ger angripare direkt tillgång till smartphones, hur lätt det är att utnyttja mobilapplikationer som utvecklats utan säkerhetshänsyn, hur man gissar lösenord som verkar uppfylla säkra lösenordspolicyer, riskerna med att ansluta till oseriösa Wi-Fi-nätverk som exponerar öppna tjänster för angripare, och problemet med routrar med bakdörrar som gör det möjligt för angripare att infiltrera nätverk som är avsedda att vara säkra.


Hacking Labs mål är att utbilda arbetskraften för att möta behoven i säkerhetslandskapet, hjälpa tillverkare att åtgärda brister och göra det möjligt för organisationer att förbättra sina säkerhetsåtgärder samtidigt som användarna får möjlighet att vidta försiktighetsåtgärder för sin integritet.