Till innehåll på sidan

Utbildning

Fortbildning från högskolan är en allt viktigare del av såväl rekrytering som löpande kompetensförstärkning för företag. Det finns många möjligheter för yrkeshögskolor och högskolor att möta dessa behov. Cybercampus Sverige avser att sammanställa nationellt tillgängliga utbildningar samt att utveckla ett utbud genom våra olika partnerorganisationer för behov som inte möts idag.