Till innehåll på sidan

Skyddad innovation

Cybercampus Sverige kommer att överbrygga öppen akademisk forskning och skydd av innovationer för försvar och industri.

Cybercampus Sverige kommer att tillhandahålla en gemensam arbetsplats för akademi, myndigheter, industri, entreprenörer och avknoppningsföretag. I kombination med samordnade utbildningsprogram och tvärvetenskapliga forskningsinitiativ kommer denna konstellation att skapa en stark cyberinnovationsmiljö i Sverige.