Till innehåll på sidan

Om

Cybercampus Sverige är ett svenskt nationellt initiativ som bedriver agil och banbrytande forskning, innovation och utbildning inom cybersäkerhet och cyberförsvar utöver vad som är möjligt för ett enskilt universitet, institut, myndighet eller företag.

Initiativet Cybercampus Sverige har finansierats av programmet Avancerad Digitalisering. 

Avancerad Digitalisering är ett samarbete mellan industrin (ABB, Ericsson, Saab och Teknikföretagen) och staten (Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet).

Planeringen för Cybercampus Sverige har genomförts av representanter från KTH, RISE, Försvarsmakten, Karlstads universitet, MSB, Ericsson och Saab samt med värdefull input från workshopdeltagare från organisationer runt om i Sverige. I september 2023 utsågs en direktör för att leda det interimistiska centrum som är värd för Cybercampus Sverige på KTH i Stockholm. Den permanenta strukturen för Cybercampus Sverige kommer att beslutas före slutet av juni 2025.

Cybercampus Sverige finansieras av den svenska regeringen. Våra partners organiserar bidrag och utlysningar.

Arbeta med oss